Over ons

stung by musical

Voorzitter, Founder

Dieter De Smedt

Oudercomité

Evi Verschorren

Verantwoordelijke oudercomité ouderraad@bemusical.be
Bestuurslid, Founder

Helena Maes

Musicalvereniging BE! vzw wil jongeren laten kennis maken met de wondere wereld van theater en musical. We streven er naar hun talent te laten ontplooien door een degelijke opleiding in de disciplines zang, dans en drama. Naast de wekelijkse lessen en repetities organiseren wij regelmatig activiteiten die aanleunen bij het begrip ‘musical’ of passen in het kader van onze werking.

Door eigen initiatieven en onze goede relaties met andere gezelschappen in Vlaanderen bieden wij een waaier aan mogelijkheden om audities te doen voor diverse producties.

Alle leden zijn verzekerd via Open Doek vzw, de Vlaamse koepel voor Amateurtheater Vlaanderen

Maatschappelijke zetel

Tuinstraat 85
9090 Melle

rekeningnummer

Op aanvraag

Contact

‭+32 478 56 61 54‬‬
info@bemusical.be

ONZE OPLEiDINGEN

Alle kinderen vanaf 6 jaar komen voor onze opleiding in aanmerking, op voorwaarde dat ze vlot een Nederlandstalige tekst kunnen lezen en begrijpen. Er wordt enkel een toelatingstest afgenomen indien er twijfel is over het vereiste vermogen van het kind. Deze test gebeurt weliswaar in een zeer discrete en kindvriendelijke sfeer.

Er wordt nauwlettend op toegezien dat elk kind een uitdaging op eigen niveau blijft vinden. Zowel in zang, dans of drama wordt ernaar gestreefd dat elkeen zich zowel in de groep of als individu kan ontplooien. De lesuren worden onder deze disciplines gelijkmatig verdeeld. Het bestuur en de docenten waken over de continuïteit in de verschillende disciplines en de variatie in het aanbod.

Onze zangdocenten zijn uiterst professioneel en zijn pedagogisch geschoold. Er wordt dus gewerkt aan zangtechnieken vanuit de belangrijke basiselementen ademhaling en lichaamshouding. Er gaat ook veel aandacht naar de uitspraak en de mimiek. Koorzang, individuele zang en meerstemmige zang komen ruim aan bod.

Net als bij zang, is bij dans een goede opwarming en ademhaling van groot belang. Onze zeer ervaren danscoachen besteden er daarom veel aandacht aan. Basisbewegingen, simpele en meer complexe moves worden naar een geheel geboetseerd tot een choreografie. In musical worden die choreografieën meestal samen gebracht met zang waardoor dans in een musical een extra dimensie krijgt en net iets anders is dan dansen in een gespecialiseerde dansschool.

Onder drama verstaan we onder andere het acteren, de expressie, het inlevingsvermogen en de intonatie. Al deze elementen moeten ervoor zorgen dat een verhaal geloofwaardig, meeslepend en boeiend is. Onze docenten weten als geen ander om bij kinderen alle talenten los te weken.

Indien gewenst begeleiden onze ervaren docenten de kinderen op weg naar een auditie.

SHOW

WAT?

Deze groep enthousiastelingen werkt naar een show. Zij krijgen een repetitieschema waar duidelijk in vermeld zal staan wanneer zij verwacht worden. Op vrije momenten kunnen zij steeds een individuele of groepsworkshop aanvragen in functie van de productie.


WIE?

Voormalige leden van WWM! die in 42nd Street meedraaiden, mogen hier sowieso aansluiten in het ensemble. Ook voormalige leden van WWM! die meededen in het Musical Mysterie mogen auditie doen voor zowel een rol als een plaats in het ensemble.

Audities worden gehouden begin september.

Leeftijdsgroep: vanaf 12 jaar

PRODUCTIE

WAT?

Deze groep zal drie van de vier weken per maand aan een voorstelling werken. Daarnaast krijgen zij minstens 1x per maand een extra workshop door een gastdocent. Tijdens deze workshops wordt vooral gewerkt in functie van persoonlijke groei en talentontwikkeling.
Dit gebeurt steeds in samenspraak met het artistiek team.


WIE?

Voormalige leden van WWM! die meededen in het Musical Mysterie en nieuwe leden!

Leeftijdsgroep: vanaf 10 jaar

ATELIER

WAT?

Musicalatelier met wekelijkse dans-, zang- en drama-lessen. Tijdens deze lessen wordt vooral gewerkt in functie van persoonlijke groei, talentontwikkeling, zang- en danstechniek. Plezier beleven aan musical staan hier centraal. Deze groep zal samen met hun docenten werken naar een toonmoment om hun musicaljaar af te sluiten.


WIE?

Voormalige leden van WWM! die meededen in het Musical Mysterie en nieuwe leden!

Leeftijdsgroep: vanaf 8 jaar

Begin oktober zullen nieuwe leden en voormalige leden van WWM! die meededen in het Musical Mysterie worden onderverdeeld in de productie- of de ateliergroep.

REPETITIES

Er is een wekelijkse repetitie op zondagvoormiddag van 10u00 tot 13u00 (tenzij noodzakelijke aanpassingen in de loop van het seizoen). De onderverdeling van de lesuren over de verschillende disciplines gebeurt op basis van het af te werken programma die kadert in de productie/het toonmoment op het einde van het seizoen.

De repetitiekalender is steeds beschikbaar op de oefensite van de lopende productie en wordt ook via mail verzonden. Bovendien wordt elke verandering ook tijdig gecommuniceerd via e-mail. Het is dus belangrijk om uw mailbox regelmatig te controleren.

Huidige leslocatie

LID WORDEN

De lessen starten in de loop van september en lopen door tot eind april/begin mei (concrete begin- en einddata worden jaarlijks vastgelegd volgens repetitieschema’s en lopende producties waarin BE!-leden meespelen. Deze flexibiliteit is wel beperkt en er wordt op toegezien dat we steeds een minimum van 25 lesdagen (62 ½ lesuren) in het programma hebben. In het geval van een productie is de generale repetitieweek hierin niet meegerekend!

De inschrijvingsperiode loopt van begin mei tot eind augustus.

Wie tussen 8 en 18 jaar is en graag zonder druk van audities zijn of haar eerste stappen wil zetten in de musicalwereld voorzien wie een musicalatelier. Ook wie te jong is voor een productie of niet geselecteerd werd tijdens de audities is van harte welkom om bij het musicalatelier aan te sluiten.

Het lidmaatschap bij BE! voor een lopend productiejaar eindigt eind augustus, in overeenstemming met de hieraan verbonden verzekering bij Open Doek vzw.

Inbegrepen in het lidgeld

Werkingskosten vzw

Vergoeding docenten

Huur repetitielokalen

Didactisch materiaal zoals kopiekosten, scriptmap, enz…

Alle lessen zoals aangegeven op de oefensite
(incl. generale week bij een productie/excl. musicalkamp)

Bootcamp (repetitie kamp) met overnachting en eten inbegrepen

Rechten op de stukken die gebracht worden (scripts)

Verzekering bij Open Doek vzw

NIET INBEGREPEN IN HET LIDGELD

Extra Muros die georganiseerd worden in de loop van het seizoen

Alle mogelijke kosten die niet in de lijst inbegrepen staan